Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy kis sajtótörténet (A Mosonvármegye kezdetei)

Egy kis sajtótörténet

A Mosonvármegye kezdetei

120 évvel ezelőtt, 1888. július 1-jén jelent meg Magyaróváron a Mosonymegyei Lapok című társadalmi és közgazdasági hetilap, mely a jelenkori Mosonvármegye havilap elődjének tekinthető.

A lapot az 1881-ben alakult Magyaróvári Széchenyi Kör indította. Az egyesület célja többek közt a magyar nyelvi műveltség kifejtése és terjesztése, a magyar társas élet fejlesztése. Ekkoriban még Moson vármegye lakosságának nagyobb része németajkú.

Való igaz, hogy ezt megelőzően 1887 tavaszától, kicsit több mint egy évig már jelent meg hetilap Magyaróvár és Vidéke címmel, azonban ez nem bizonyult életképesnek. Ezzel kapcsolatban kifejtették, hogy a Mosonymegyei Lapok egy új lap, nem pedig egy korábbi folytatása.

Ennek májusi megszűnése után döntött a Kör, hogy hetenként, vasárnap Magyaróváron megjelenő, magyar és német nyelvű hírlapot ad ki. A Kör alapcélkitűzéseit a „Mosonymegyei Lapok” oldalain kívánta kifejteni. Ez jelenti a vallásos és erkölcsi érzület, a nemzeti szellem ápolását és erősítését, a helyi közérdek részrehajlástalan szolgálatát. Törekedtek a közügyek iránti érdeklődés felkeltésére és fenntartására - továbbá a nevelésügy és a községi élet mint a nemzeti erő alapkővének fejlesztésére továbbá a művelődés és a közhasznú ismeretek terjesztésére.

Közöltek társadalmi, művelődési és közgazdasági cikkeket; közhasznú és szórakoztató olvasmányokat. A lap értesítője más megyebeli egyleteknek is úgymint: Gazdasági-, Történelmi és Régészeti-, Magyaróvári Önkéntes Tűzoltó- Egyleteknek; közérdekű indítványokkal és felszólalásokkal, de időjárással, piaci árjegyzékkel és a gazdáknak mezőgazdasági tárgyú cikkekkel is foglalkozott.

A háromfős szerkesztőség felhívást intézett a tisztviselőkhöz, a lelkészekhez, tanítókhoz és mindenkihez, hogy a környezetükben lévő eseményekről hírt adjanak A bemutatkozáskor kikötötték, hogy szigorúan tárgyilagosak lesznek személyeskedéstől mentesek; a jót és helyest támogatni a közérdekre károsat pedig ostorozni fogják.. Rögzítették még, hogy a kör igazgatóságának mint tulajdonosnak jogában áll befolyást gyakorolni a lap vezetésére, mivel a szerkesztők teljes bizalmat élveznek, ezért szabad kezet kapnak. Pontosan ezért, a közleményekért, a szerkesztő viseli a teljes felelőséget.

Anyagilag a lap indítását a Széchenyi Kör néhány betétese tette lehetővé, a működést pedig az előfizetések révén látták biztosítottnak, az esetleges nyereség egy része pedig, visszaadanandó a Kör pénztárába.

A lap tartósnak bizonyult, további egyleteket és társaságokat is megnyert magának. Fennállása ötödik évében 1892-ben kérvényezte, hogy a vármegye hivatalos közlönye is legyen. Alátámasztva azzal, hogy eddig is élvezte a megye közigazgatásának erkölcsi támogatását és a megye közönsége érdekében munkálkodik. A megye el is fogadja az ajánlatot, és 1893-tól havi 20 Ft segélyben részesíti a hírlapot cserébe azért, hogy a megyei és járási hatóságok rendeleteit, határozatait és mindennemű közléseiket a lap elején hozzák.

1896-ban politikai felhangok is megjelentek a lapban, és ahelyett, hogy a békére törekedett volna, a pártoskodás helye lett, s ezér a megye rosszallását fejezte ki. Továbbá viták merültek fel a tulajdonos és az 1890 óta szerkesztő Merényi Kálmán között. November elején meg is váltak egymástól. A Széchenyi Kör szerkesztőt keresett, hogy új szerkesztővel továbbra is fenn tartsa a lapot, de nem talált. Közben Merényi két hét múlva megjelentette saját hetilapját „Mosonmegyei Hírlap” néven, a korábbi előfizetőket is csábítva. A közöny és a széthúzás miatt vállalkozása nem volt sikeres, s a lap karácsonyra megszűnt.

A megye továbbra is ragaszkodott egy magyar nyelvű lap létezéséhez ezért megbízzák a Győri Hírlapot, hogy adjon ki Mosonmegyei Értesítő néven mellékletet. Ez két évig működött így, mely szintén nem volt személyeskedéstől mentes.

1899 végén azonban Ralbovszky Géza és Holczer József bruck-ujfalusi lakosok Mosonvármegye címmel hetilapot indítottak. Vállalkozásukhoz megszerezték a megyétől a korábban a Mosonymegyei Lapoknak majd a Győri Hírlapnak folyósított anyagi támogatás közel dupláját. Színvonalas lap volt ez is, azonban bizonyos hangokkal mégis csak kihívta maga ellen a megye haragját, s ennek következményei súlyosak voltak. A megye egy tollvonással elvonta a támogatás 75%-át, és 1903-tól Mosonvármegye Hivatalos Lapja néven saját tulajdonú közlönyt indított, a szerkesztési feladatait az alispán hatáskörébe helyezte. A szerkesztést hivatalos tisztviselői munkának tekintik, külön díjazás nélkül. Ralbovszky lapjának marad 200 korona támogatás, mert mégis csak ez a megye egyetlen magyar nyelvű újsága.

Ez sem maradt így sokáig, mert Anda Gyula 1903. márciusában Magyaróvári Hírlap cím alatt hetilapot indított. Júliusra meg is szűnik a Mosonvármegye és utolsó számában előfizetőiknek jó szívvel ajánlják az új Magyaróvári Hírlapot, hogy azt járassák.

Mivel továbbra is szükséges a magyar nyelv ápolása, ez az újság is megkapja a megyei törvényhatóság anyagi támogatását 1904-től.

A Hírlap 1908 szeptemberében beolvad az ekkor Ruff Andor által indított Mosonvármegye című társadalmi lapba. A megyétől kisebb segélyeket is kapott, sőt 1918-ra hirdetési általány címen éves díjban részesült.

Ez a lap magas színvonalon 1945 májusáig szolgálta a közérdeket Moson vármegyében és a Magyaróvári járás területén.

Még 1949-ig volt a városban helyi érdekű lap, aztán négy évtizedig megfosztották kistérségünket a helyi közgondolkodás kifejtésétől.

A rendszerváltás után 1991-ben indul ismét közéleti hetilap Moson Megye név alatt több egyesület és alapítvány gondozásában. 1997-ben ez változik Mosonvármegye címmel Mosonmagyaróvár és környékének a havi lapjává.

Jelenleg is ez a legnagyobb múlttal rendelkező sajtóorgánum, amely helyt ad az önkormányzati híreknek, a közéleti gondolkodásnak, a helyi kultúrának, mindenféle információnak és a pártoskodásnak is.

Beregszászi Balázs

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

angela - angela.angela1221@gmail.com

A sajtó történetéhez átfogó munkák, érdekességek: http://konyv-konyvek.hu/sajtotortenet

 
LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< December / 2018 >>


Statisztika

Online: 3
Összes: 297357
Hónap: 2186
Nap: 129