Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Ön a Mosonvármegye Könyv-és Lapkiadó Kft. honlapjára kattintott. Honlapunk feltöltés alatt áll.

mosonvarmegye-cimere.jpg(9211 Feketeerdő, Erdőalja u. 11. Cgj.: 08-09-021071)

E-mail: mosonvarmegye@gmail.com

Cégvezető: Böröndi Lajos

 

 

 

hmv21-masolata.jpg

hir14mosonvarmegye1-masolata.jpg

hír14 - 2016. október 14

 

 

 

 

 

 

 

 

letölthetőHír14 szeptember 1.  Hír14 szeptember 23.    Hír 14 oktber 14.

 

Megjelenés előtt: szél-járás 2016/3. szám

szjborito1-masolata.jpg

 

Hamarosan letölthető!

 

 

 

A belül hordott haza

Még csak szemlehunyásnyi idő telt 1956 óta, azóta, hogy a nemzet fölemelte a fejét és a napba nézett, s mi máris minden kérdésünkre szeretnénk érvényes, egyszeri és megfellebbezhetetlen választ kapni. Pedig hatvan éven át nem hallottunk mást csak féligazságokat, elharapott szavakat, s a hallgatás emlékművét építtették velünk, s sokunknak már soha nem mondja el édesanyja, édesapja, hogy hogyan gondolkodott 1956-ról, hogyan gondolkodott 1945-ről, s hogy hogyan élte meg azt, ami nekünk történelem már, de neki mindennapi küzdés volt. S ha él még némelyikünké, már nem tudja elmondani semmiféle nyelven, mert az elmúlt hatvan év alatt a beszélhető nyelvet is elvették tőle.

Emlékszem még, hogy 1989-ben mekkorát durrant a szó, hogy 1956-ban nem ellenforradalom volt, hanem népfelkelés. Kellett is hozzá néhány év, hogy lehűtsük álmainkat, hogy ne gondoljuk végig azt, ami ebből következik. Hogy elmúljon az az érzés, amit akkor érez az ember, amikor egy sötét szobában hirtelen föltépik az ablakokat, és beömlik a fény. Igaz, ha nem is lehetett már ugyanúgy visszaszögelni az ablakra a léceket, ha csíkokban be is szivárgott a fény, megpróbálták azért sokan.

1956. október 23-án népfelkelés robbant ki, a lengyel szolidaritási tüntetés nőtt hirtelen elégedetlenségi mozgalommá. S 24 óra alatt forradalommá, az országot átszövő forradalommá vált. A forradalomnak ugyanis volt célja, s e célokat a 16 pont sorról sorra le is írta. A cél pedig egyszerűnek látszott, a szovjet csapatok kivonása, a független Magyarország megteremtése. S e cél forrasztotta egybe az országot.

Szangvinikus, hirtelen indulatú nép a magyar, sokan még ma sem tudják megérteni, hogy eszmék egy egész népet lázba tudnak hozni, hogy honnét a merészség egy 200 milliós birodalom ellen felkelni. Nem tudják, mert gyomrukon keresztül nézik a történelmet, s mert lelkesedésük a bankszámlakivonatokig terjed. S mert nem fogják föl, hogy a 20. században el lehetett jutni odáig, hogy nincsen tovább, hogy nincsen mit veszíteni. S azt sem, hogy e csöppnyi nép ezernyi tapasztalat ellenére hitt abban, hogy nincsen egyedül. Annak ellenére hitt ebben, hogy megtapasztalta Trianon népirtását, a második világháború után ellenünk elkövetett kegyetlenkedéseket, s a hazugság Európájának hallgatását.

Hisz amit e népek kormányai elmulasztottak, arra nincsen bocsánat csak magyarázat. S bocsánatot csak saját népüktől kellene kérniük, azoktól, akik többet tettek a hivatalosságoknál, befogadták a menekülőket, ellátták őket, házukba hívták, megállították a magyarokat szállító autóbuszokat, hogy néhány Schillinget nyomjanak a kezükbe.

Hatvan év semmi idő, csak egy mély levegőt lehet ennyi idő alatt venni. De elég idő arra, hogy észrevegyük, hogyan ég fényesedik 1956 csillaga egyre tisztábban, s hogyan mállik, rothad szét az a sokféle hamis gondolat, amibe becsomagolták. Nem kétséges, 1848 mellett 1956 a magyar nemzet második nagy pillanata. A napi marakodás mellett persze ez nem látszik minden pillanatban, a szétszakított, szellemileg megalázott, az értékeket megkérdőjelező mában ez nem tűnik mindig annak, de hazának csak az a szögesdróttal körbekerített terület nevezhető, ahol vannak azonosulási pontok, ahol vannak biztos értékek, ahol fel lehet nézni a Napba, ahol bele lehet nézni a tükörbe. A haza ugyanis nem csak egy terület, nem az állam gyakorlóterepe, nem csak az a föld amiből vétettünk, és amibe eltemetnek ma, nem, a haza hit a jövőben. Ezért volt veszélyes 1956 a zsarnokságra, mert ezt a hitet állította vissza az emberekben. Hogy van értelme élni. S ezért rettenetes a zsarnok számára, mert hiába államosította, annektálta a magánéletet is, a belül hordott hazát nem lehetett gyarmatosítani. S ezért volt félni valója az azt követő évek zsarnokainak, mert tudták, 1956 gyújtózsinór a magyar történelemben. Mert róluk is ítéletet mondtak 1956-ban, az elkövetkező zsarnokok is megítéltettek már akkor.

Én még emlékszem a nagy hallgatásokra. Tudom, milyen vastag fallal vették körül az e vidéken történteket, tudom, hogyan hamisították meg az Önök és apáik múltját.  Hogy úgy tekintettek erre a vidékre, mint az ország végpontjára, ahol nincs is élet.

Kicsit feszeng az ember, ha arra gondol, hogy a vértelen rendszerváltást követően mennyi szembenézést mulasztott el az ember, s hogy minden mulasztásunk következményestül ránkomlasztja a mát.

Mára bizonyossággá érett azonban egy tény: 1956 nem kisajátítható. Nem az egyes volt van és leendő pártoké, nem a baloldalé vagy a jobboldalé, nem a fiataloké vagy az öregeké. A miénk. Sokféleségünkben is egyeké. A határon félve átkúszóké ugyanúgy, mint a pincékben reszketőké. Egyre fényesedő csillag.

Tisztelt ünneplő közönség! Reszkető kis gyertyaláng volt Magyarország 1956-ja a neonfénnyel megvilágított, de sokszor lelki-testi nyomorúságába tespedő világnak. Sokan merítenek belőle erőt mégis máig hatóan. S úgy tűnik, csak idehaza szégyenlősködünk hallva a köszöntő szavakat. Pedig ideje felemelni a fejünket, s konokul szembenézni múltunkkal, s tiszetlettel adózni azok előtt, akik ránk bízták ezt a kicsi hazát.

Engedjék meg, hogy Faludy György egyik versével, szonettjével fejezzem be mondandómat. Szeretem ezt a rövid verset, érzem benne a hátrahagyott haza lapuló házait, s a menekülők riadt kétségbeesését. S kívánom, hogy utolsó gondolata többé soha nem legyen igaz: ne könnyebbüljön meg az ember, ha kiér ebből a furcsa hazából.

 

1956. november

 

Az ég mint kormos, csillagtalan kürtő,

a lápföld sík és pőre.

Vagy százan vánszorgunk a Fertő mellett

és igyekszünk előre.

 

Mellettem kövér, szovjet tiszt civilben,

rumszag árad belőle.

Egy gyermek sír. Patakon gázolunk át,

s nem leszünk nedves tőle.

 

Majd: osztrák lámpák, mentőkocsik, szendvics,

mosolygó piszkosszőke

járőr. Mögöttünk puskaszó, sötétség,

 

remények temetője.

Furcsa haza. Az ember fellélegzik,

mikor kiér belőle.

 

(Elhangzott Darnózselin, 2016. október 21-én.)

Mosonmagyaróvár, 1956. október 26.

paris-match-1956.-november-17-03-mosonmagyarovar--bernard-verge-fotoja-mmm.jpgMosonmagyaróvár 1956-ját az elmúlt közel három évtizedben többé-kevésbé feltárták. Az ‘56-os egyesület összegyűjtötte az áldozatok nevét, fölkereste a sírokat, dokumentumokat gyűjtött, megtalálta a túlélőket. Elérte, hogy ítéletben mondták ki Dudás bűnösségét. Jó lenne többet, a teljességet birtokolni, de sokan gondolják úgy, azt elérni lehetetlen.
A délszláv háború tömegsírjait föltárták, szerte Európában a második világégés sírjait is. Mosonmagyaróvár tömegsírja azonban ma is a föld mélyén lapul. Tőle ötven méterre koszorúznak. Hajtanak fejet. Igazi bátorság az lenne, ha ezt a sírt föltárnák, ha nincs erre politikai akarat, legalább megjelölnék.
Úgy tűnik, erre a hatvanadik évfordulón sem kerül sor. Marad a koszorúzás cunami.

(Bernard Vergé fotója. Paris Match, 1956. november 17.)

 

 

hmv11-masolata.jpg

 

 

 

 

hmv1.pdf

 

 

 

 

 

pravda1-masolata.jpg

 

 

 

A mutatványszám letölthető innét:hírújság.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvásárolható kiadványok

A vásárlás módja: A mosonvarmegye@gmsil.com címre írt megrendelését postafordultával teljesítjük. A kiadványt postázzuk, a befizetésre szolgáló sárga csekkel együtt. A pénz beérkezése után számlát küldünk.

Köszönjük megrendelését!

 

Még kapható (korlátozott példányszám!)

bel.jpg

  Bél Mátyás 1749-ben megjelent munkájának (Az újabbkori Magyarország  földrajzi-történelmi ismertetése) magyar nyelvű kiadása. Fordította: Mihály  Ferenc ny.  levéltáros. A fordítás az 1892-es kiadás  alapján készült. Mosonmagyaróvár, 2013.

  Ára: 2000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4-ke

    kereszt.jpgMa van Trianon. Évforduló. A nemzeti összetartozás napja. Gyásznap. A megemlékezések ideje van. Nem ünnep, mint ahogyan tegnap az egyik adón véletlenül hallottam. Nem ünnepségeket tartanak országszerte, hanem megemlékezéseket. Nem ünnepi lobogót húznak fel a Parlamentnél, mint ahogyan szintén elhangzott a közmédiában.
    A csöndes emlékezés ideje van.
Trianon népirtás. Majdnem sikerült. Igaz, néha felhősebb kedvemben azt gondolom: majd bevégezzük magunk, amit ott elterveltek.
    Aztán derűsebb pillanatokban: az elmúlt hat év biztos pozitívuma az, hogy merünk büszkének lenni, s felemelt fejjel ünnepelni, s méltó módon megemlékezni. Azért ez sem semmi hatvan év után.

 

 

 

Megjelent a Bécsi Napló, benne az alábbi interjú

Úgy kell megbecsülni a polgárokat, hogy nem kell hazudni nekik

 

Interjú Böröndi Lajossal

 

-Barátait és ismerőseit villámcsapásként érte, hogy azonnali hatállyal elbocsátották állásából. Tulajdonképpen mi történt?

- Március 17-én, miután hazaértem Pestről „fölnéztem“ a facebookra. Azon kívül, hogy eseményfotókat töltöttem fel a privát oldalamra, sok verset is bemásoltam. Itt tartottam a rokonokkal, barátokkal a kapcsolatot, de mint mindenki más, egy-egy bejegyzést lájkoltam, néha dühösen reagáltam. Valamikor korábban lájkoltam egy plakátot, már nem emékszem pontosan mi volt a tartalma, de kicsit provokatív volt, Erre érkezett néhány reakció, s egy, a március 15-i tanártüntetésért lelkesedő is. Ez felháborított, hisz én mindig azt vallottam, nem való a nemzeti ünnepen tüntetni, főként nem a Parlament előtt, ahol éppen Kossuth-díjakat adnak át. Van elég nap a naptárban. Néhány erős mondatot írtam, majd vacsoráztam, s később visszagondoltam a bejegyzésre, s úgy találtam, ez nem igazán volt szerencsés reagálás, s töröltem az egészet. S másnap reggel a Népszabadság online már harsogva közölte: a főtanácsos levarangyozta a tanárokat. Aztán gyorsan minden médium átvette, s ragozta tovább. Este az összes híradóban mutatták az internetről levett fotómat, s közölték, hogy kirúgtak. Én ezeket nem is láttam, itthon lévén éppen a kert fáit metszettem. Majd Pestről hozták a felmondó levelemet, pontosabban aláíratták velem a közös megegyezést. Ahogyan ilyenkor szokták, gondolom én.

Állítom, az én bejegyzésemet kevesen olvashatták, igazában annak sokszorosítása – amit nem én követtem el – lett a hír. S természetesen engemet senki fel nem hívott, azt hiszem, nem is voltam érdekes a történetben. Csak amíg fel lehetett használni. Tipikus karriergyilkosság történt. Két nap múlva már hír sem volt az egész, minden ment tovább, csak engem gyilkoltak meg.

Természetesen hiba volt a bejegyzés, de nézzen körül csak bárki a facebookon! Milyen stílus uralkodik ott! Meggyőződésem, hogy provokáltak, s figyelték a reakciómat. Figyelmetlen voltam, úgy gondoltam, lehet véleményem. Most már tudom, hogy nem lehetett.

- Facebook nyilatkozata, amiben végeredményben a kormány pártján állt, elégséges okul kínálkozott az azonnali elbocsátáshoz? Igazságos lépésnek tartja ezt?

- Nem tartom igazságosnak. Nem nyilatkoztam, nem álltam ki a térre hőbörögni, néha heves vagyok, de alapvetően szelíd, kompromisszumkereső ember. A tüntető tanárok követeléseinek sok igazságalapja van, de közös gondolkodással kell finomítani, vagy megváltoztatni a rendszert, nem hagyni, hogy fölhasználják az igazságos követeleséseket politikai célokra. Sajnos itt az történt. Magam is tanár vagyok, harminc évig tanítottam, érettségiztettem, ismerem a rendszert. S becsülöm a tanárokat, ők, mi neveljük teljes emberré remélem a családdal együtt a gyerekeket. Még ma sem tudom elképzelni, hogy néhány magánfeljegyzésért ezt meg lehetett tenni. De mindig hozzáteszem magamban: ez Magyarország.

 

- Nem sokkal a minisztériumi elbocsátása után Mosonmagyaróvár közgyűlése nevében a polgármester mondta ki az ítéletet: megfosztotta a Mosonvármegye című regionális lap főszerkesztői tisztségétől. Hogyan vélekedik erről?

- A Mosonvármegye című lapot az én vezetésemmel építettük fontos városi lappá. Győri barátommal alapítottuk, saját szellemi termék. S bizony nem volt könnyű életben tartani. Ez nem önkormányzati lapként indult. Sőt! Nem szerettem volna, ha olyan lenne, amiből tucatnyi van, s folyamatosan megfelelni akar az éppen regnáló hatalomnak. Így két évtized alatt bizonyára sok-sok érdeket sértettünk, sértettem.

Törlesztettek. Egy ideje készültek már erre, 2010-től – az önkormányzat rá akarta tenni a kezét. Akkor, mivel a hivatalban dolgoztam, azzal az ötlettel álltak elő, hogy én maradok főszerkesztő, de a jól bejáratott lap legyen önkormányzati cég tulajdonában. Tudtam, hogy hibát követek el, de sok választásom nem volt, csak időt nyertem azzal, hogy ebbe belementem. Tudtam fizetni a dolgozóknak, s kompromisszumok árán lehetett működtetni az újságot. Most telt le az idő. Kellett a lap a baráti körnek. Azoknak, akik bele akartak ülni a készbe, akik másutt már leszerepeltek. Az egészben az nevetséges, hogy el lehetett lopni a lapot, be lehet ideig óráig csapni az olvasót, de mi az értelme az egésznek? Hisz az újság nem egy zsák cement. Szellemi termék. Ez olyan erkölcsi mélypont, ahonnét valóban nincsen már lejjebb. Bármikor lehetett volna új lapot indítani, nem kell ilyen mélységekbe süllyedni.

 

- Egy verse kapcsán is megtámadták, hivatalos testületi ülésen állapították meg, hogy megsértette a várost.

- Ez nevetséges. Egy a blogomból kimásolt versemet „elemezték” a testületi ülésen. S megállapították, hogy megsértettem a várost. Először el sem akartam hinni, hogy Kafka feltámadt, azt hittem napokig, hogy csak álmodtam az egészet. Persze ez minden ízében törvénytelen, szerzői jogokat sértő, és a sajtószabadságot Mosonmagyaróváron eltörlő gaztett volt. Nincs is mit mondani róla, Rákosi szelleme kísértett a városban. Nem az a baj, hogy valaki ilyesmire vetemedett, hanem, hogy senki nem háborodott fel ezen, sőt a megyei sajtó diadalittasan közölte a tényt, s nem verte ki a biztosítékot. Ez nem lett országos téma. Miért is nem? Hol is élünk hát 2016-ban?

 

- Emberileg megalázó, ami történt. Ezt érdemelte az országosan ismert költő, Böröndi Lajos, akinek egész költészete emberségről és magyarságról tanúskodik?

- Persze. Hisz milyen felháborító az, hogy az ember különféle kiadóknál eljut 13 verseskötetig, s néhány méternyi folyóirat őrzi tanulmányait, az elmúlt két évtizedben három útikönyvet ír a városról. Mosonmagyaróvárról, amit úgy szeret, hogy bánt, hisz Trianonban levágták kezét, lábát, megyei szerepe elsorvadt, 45 után kipusztították belőle a szellemet, s értelmiségét elüldözték. Hogyne fájna, hogy mai értelmisége is megtanulta, hogy nem szabad beszélni. Én úgy szeretem a várost, mint ahogyan Ady Magyarországot. Nekünk Mohács kell?

 

- Négy évtizede él Mosonmagyaróváron, illetve közvetlen közelében. Első, 1989-ben megjelent verseskötetének Emigráns remény a címe. Legutóbb, múlt évben megjelent 13. kötete Elhúzódó tűzszünet címmel jelent meg. A prófétainak bizonyult cím után bebizonyosodott az emigráció ténye. Kérdés, van-e remény?

- Nincsen.

- A történtek után beszélhet-e tűzszünetről esetleges békekötés reményével, ha ez el is húzódik?

- Szó sem lehet róla. Magammal békét kötöttem. Tudom, hogy hibáztam, de mindenki magával  számoljon el. A saját lelkiismeretével. Én azt teszem, amit kell. Írok, bejegyeztettem egy új lapot, ami ősztől jelenik meg a régióban. Természetesen legelébb ennek az erkölcstelen ügynek teszünk pontot a végére, mindenkivel tudatni illik, hogy mi történt. A város polgárait úgy kell megbecsülni, hogy nem kell hazudni nekik. A jövő bizonytalan, de a jelennek a tényekkel szembesülnie kell.

Dr. Deák Ernő

 

2016.10.23

Megemlékezés és Könyvbemutató Pozsonyban

/ Menüpont: Kultúra / Hozzászólások: 0

Megemlékezés és Könyvbemutató Pozsonyban 2016. október 6-án

 
Teljes bejegyzés

2016.10.23

Anyanyelvi őrjárat

/ Menüpont: Anyanyelvi őrjárat / Hozzászólások: 0

Nyelvművelés

 
Teljes bejegyzés

2016.10.23

Pozsony, 2016. október 6.

/ Menüpont: Nyitóoldal / Hozzászólások: 0

Meghívó

 
Teljes bejegyzés

2016.04.25

Interjú Csaplár Zoltánnal, Mecsér polgármesterével

/ Menüpont: Interjúk

 

A jó polgármester ideje zömét nem a hivatalban tölti

 
Teljes bejegyzés

2016.04.24

Belvárosi séta a műemléki világnapon

/ Menüpont: Kultúra
 
Teljes bejegyzés

2016.04.23

Kéri László Mosonmagyaróváron

/ Menüpont: Helyi politika
 
Teljes bejegyzés

2016.04.23

Mici néni 90

/ Menüpont: Közérdekű
 
Teljes bejegyzés

2016.04.21

Püski harangok

/ Menüpont: Közérdekű

Újra szólnak a harangok Püskin

 
Teljes bejegyzés

2016.04.16

1956 - Hatvan

Hatvan év szállt el

 
Teljes bejegyzés

2016.04.14

Meghalt Mikó Judit

/ Menüpont: Közérdekű
 
Teljes bejegyzés